Det går bra med shoppen

Ja, det har inte varit helt lätt att ta in en helt ny produkt och sedan försöka sälja produkten. Det har gått bra och vi som jobbar med produkten tror på den väldigt mycket. Det finns väldigt få naturliga luftrenare på marknaden och den här produkten är ganska unik. I asien har bambukol använts sedan lång tid tillbaka, speciellt i produkter som tar bort fukt och lukt. I Sverige är vi inte vana vid bambukol, kanske för att den inte finns naturligt här.

Kommentera